Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za partnerstvo i projekte

Ured za partnerstvo i projekte upravlja i koordinira aktivnostima usmjerenim ka razvoju i internacionalizaciji Sveučilišta. Djelokrug aktivnosti se dijeli na tri osnovna područja:

  • Međunarodna partnerstva
  • Međunarodna mobilnost studenata i zaposlenika
  • Međunarodni projekti.

Međunarodna partnerstva

Međunarodna partnerstva podrazumijevaju planiranje i razvoj mreže međunarodnih partnerstva sa institucijama i udruženjima sličnih razvojnih smjernica i znanstveno istraživačkog interesa. Ured organizira, savjetuje i administrira kompletan proces sklapanja međunarodnih sporazuma. Sveučilište trenutno bilježi preko 150 Erasmus+ međusveučilišnih sporazuma i preko 50 bilateralnih sporazuma sa institucijama unutar i izvan Europske unije.

Međunarodna mobilnost studenata i zaposlenika

Programi međunarodne mobilnosti studenata i zaposlenika osnovna su poluga razvoja međunarodne suradnje i internacionalizacije Sveučilišta. Ured pruža kompletnu administrativno savjetodavnu i organizacijsku podršku za sve odlazne i dolazne mobilnosti na Sveučilištu poglavito kroz programe Erasmus+ i Ceepus. Ured je tijekom 2020. godine zaokružio desetogodišnji ciklus programa međunarodne mobilnosti te kroz iste ostvario preko 180 odlaznih studentskih mobilnosti, više od 200 odlaznih mobilnosti osoblja, a izniman rast bilježi dolazna studentska mobilnost sa preko 300 mobilnosti od čega se najveći rast bilježi zadnje četiri godine.

Mobilnost na Sveučilištu moguće je ostvariti kroz projekte Erasmus+ i CEEPUS program.

Službena Facebook stranica o međunarodnoj suradnji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Međunarodni projekti

Programi međunarodne mobilnosti čine okosnicu procesa internacionalizacije Sveučilišta na koju se nadograđuju i istu dodatno oplemenjuju međunarodni projekti. Ured planira, razvija, upravlja i koordinira međunarodnim projektima stručnog i znanstvenog karaktera pri čemu pruža savjetodavnu i administrativnu podršku znanstvenicima, umjetnicima i suradnicima prilikom procesa prijava, provođenja i zatvaranja međunarodnih projekata. Trenutno Ured aktivno sudjeluje na provođenju tri Erasmus+ KA2 projekta, kao partner i kao glavni koordinator.

Ured provodi program „Obzor 2020.“/ Obzor Europa čime  doprinosi ostvarenju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija te izgradnji Europskog istraživačkog prostora. Ured administrativno pomaže istraživačima u pripremi i provedbi projekata i komunikaciji s nacionalnim i europskim upravljačkim tijelima programa. Uspješno je dovršen projekt Techno-Past Techno-Future u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u tijeku je projekt Integrating Diversity in the European Union.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u potpunosti prihvaća inicijativu Europske komisije te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača u okviru programa EURAXESS. Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od iznimne važnosti koje će pridonijeti zapošljavanju visoko kvalificiranih istraživača te pridonijeti uspostavi motivirajuće radne okoline za istraživače.


Obavijesti Ureda za partnerstvo i projekte

Uspješno završen tečaj hrvatskog...
Promjena radnog vremena Ureda za...
Poziv na Sveučilišni info dan...
Održan Croatian Breakfast za dolazne...
Obilježavanje Dana Erasmusa na...
Održan Welcome Day za dolazne Erasmus...
Projektni sasatanak i studijski...