Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje

Voditeljica Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje

Stručni suradnik za strateško planiranje i osiguranje kvalitete

Ured je:

  • ustrojbena jedinica Rektorata.
  • stručna, tehnička i administrativna potpora svim ostalim tijelima Sustava.
  • administrativno središte Sveučilišta u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete.

Ustroj radnih mjesta u Uredu propisuje se Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Sveučilišta.

Djelovanje Ureda:

  • djeluje sukladno Strategiji Sustava i godišnjem planu aktivnosti. Godišnji plan aktivnosti odobravaju Glavni odbor i Senat.
  • sudjeluje u izradi svih dokumenata Sustava (smjernica, kriterija, standarda, postupaka, procedura i planova aktivnosti i sl.).
  • provodi sve postupke vezane za istraživanje percepcije kvalitete svih dionika Sveučilišta.
  • vodi jedinstvenu dokumentaciju o svim aktivnostima Sustava.
  • podnosi izvješće o svom radu Glavnom odboru i Senatu najmanje jednom godišnje.

Za rezultate svoga rada Ured je odgovoran Senatu i rektoru.

Adresa

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ured za kvalitetu
Zagrebačka 30
52100 Pula


Djelatnici Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje