Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Glavni odbor za kvalitetu

Glavni odbor za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje: Glavni odbor) je savjetodavno tijelo Senata.

Glavni odbor, u suradnji s ostalim tijelima Sustava, definira zajedničke standarde i kriterije kvalitete te analizira, planira i upravlja postupcima vrjednovanja u područjima definiranim Pravilnikom o Sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete.

Aktivnosti Glavnog odbora su sljedeće:

  • predlaže rektoru i Senatu strategiju Sustava kao i smjernice, kriterije i standarde učinkovitog djelovanja Sveučilišta,
  • predlaže rektoru i Senatu postupke, procedure i planove aktivnosti za ostvarenje strategije i kontinuirana poboljšanja djelovanja Sveučilišta,
  • potiče kontinuirane rasprave o kvaliteti u akademskoj i neakademskoj javnosti,
  • predlaže rektoru i Senatu Priručnik kvalitete,
  • razvija metode za istraživanje percepcije različitih područja kvalitete obrazovanja sa stajališta vanjskih i unutarnjih dionika,
  • analizira prikupljene podatke,
  • provodi prethodnu procjenu i vrjednovanje novih programa kao i postupak vrjednovanja većih izmjena i dopuna postojećih studijskih programa te na temelju toga daje prijedloge odluka Senatu sukladno Pravilniku o akreditaciji studijskih programa i Pravilniku o vrjednovanju programa obrazovanja odraslih Sveučilišta,
  • daje preporuke za vrjednovanje kvalitete nastavne aktivnosti pri izboru i reizboru u nastavna, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja,
  • potiče i organizira stručno usavršavanje cjelokupnog osoblja Sveučilišta te
  • provodi ostale aktivnosti po nalogu rektora i Senata.

Sastoji se od predstavnika nastavnika Sveučilišta, predstavnika uprave Sveučilišta, predstavnika studenata, Sveučilište knjižnice, Studentskog centra, nenastavnog osoblja i vanjskih korisnika.

Trenutni sastav provjerite na stranici: