RADNO VRIJEME:

UNWTO Affiliate Member


Radno vrijeme

1. FFPU, FITIKS, FOOZ i MAPU

Ured za studente i obrazovne programe Filozofskog fakulteta u Puli i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije nalazi se u kabineu 16, na prvom katu zgrade u ulici Ronjgova 1.

Za studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, te Muzičke akademije u Puli, ured se nalazi u kabinetu 8, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)

Radno vrijeme:

  • od ponedjeljka do četvrtka od 12.00 do 14.00
  • petkom ne radi

2. FET

Ured za studente i obrazovne programe Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" nalazi se u podrumu poslovne zgrade FET-a u Preradovićevoj ulici br. 1 (kabinet br.  7).

Radno vrijeme:

  • ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 9 do 10.30 i od 11.30 do 13.30 sati
  • srijedom od 9 do 11.30 i od 14.30 do 16.30 sati
  • petkom ne radi

3. FIPU, OPZS i OTS

Ured za studente i obrazovne programe Fakulteta informatike u Puli, Odjela za prirodne i zdravstvene studje i Odjela za tehničke studije nalazi se u podrumu poslovne zgrade FET-a u Preradovićevoj ulici br. 1 (kabinet br. 4).

Radno vrijeme:

  • ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 9 do 10.30 i od 11.30 do 13.30 sati
  • srijedom od 9 do 11.30 i od 14.30 do 16.30 sati
  • petkom ne radi