Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Security of Information Systems

Security of Information Systems

Security of Information Systems


BASIC DATA

Code:

23756

ECTS:

3.0

Lecturers in charge:

izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

Lecturers:

mr. sc. Walter Stemberger , v. pred. - Seminar

Take exam:


DETAILED DATA

1. KOMPONENTA

  • Lectures 15
  • Seminar 15

* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)

DESCRIPTION:

LITERATURE:

  1. 11. poglavlje iz udžbenika L. Budin, M. Golub, D. Jakobović, L. Jelenković,; Operacijski sustavi, .; Element, Zagreb, (2010)


CLASSES

6. SEMESTER

Izborni predmeti - Regular studij - Baccalaurea in Economics - bacc.oec.
Izborni predmeti - Part-time studij - Baccalaurea in Economics - bacc.oec.


CONSULTATIONS SCHEDULE