NATJEČAJ ZA UPIS:
Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga

Trajanje studija: 2 semestra

ECTS bodovi koji se stječu završetkom studija: 60

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni specijalist marketinga usluga (univ. spec. oec.)

Broj mjesta za upis: 45

Uvjeti za upis

Uvjeti upisa na poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga 

1. Prethodno obrazovanje

 • završen sveučilišni diplomski studij u polju ekonomije i ostvaren odgovarajući broj ECTS-a (ukupno 300 ECTS) ili 
 • završen sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije (upisani po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006.) ili 
 • završen stručni diplomski studij i ostvaren odgovarajući broj ECTS-a  (ukupno 300 ECTS) ili završen stručni dodiplomski studij u trajanju od 4 godine (upisani po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006.) uz obavezu polaganja razlikovnih ispita ili
 • završen diplomski sveučilišni studij ili dodiplomski sveučilišni studij izvan polja ekonomije uz obavezu polaganja razlikovnih ispita 

2. Poznavanje engleskog jezika

3. Prosjek ocjena od najmanje 3,5 ostvaren tijekom prethodnog obrazovanja. Pristupnici koji imaju prosječnu ocjenu manju od 3,5 trebaju priložiti dvije preporuke nastavnika.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija.

Cijena studija, prijave i upis

Cijena studija iznosi: 26.000,00 kn (moguća je obročna otplata)

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno (radnim danom od 8 do 15 sati) na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ (Kabinet 25)
Preradovićeva 1/1
52100 Pula

Uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij „Marketing usluga“

Natječaj je otvoren do:

 • 31. prosinca 2018. godine

Prijava mora sadržavati:

 1. Popunjeni obrazac prijave 
 2. Ovjerenu presliku diplome prethodno završenog studija
 3. Ovjereni prijepis i prosjek ocjena prethodno završenog studija
 4. Izjava o poznavanju jezika
 5. Preslika domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane
 6. Dvije preporuke nastavnika u slučaju nižeg prosjeka od 3.5 na prethodno završenom studiju
 7. Životopis
 8. Pristupnik koji dodiplomski sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Za više informacija provjerite na: https://fet.unipu.hr/marketing_usluga ili budite slobodni kontaktirati nas putem e-pošte; sagaber@unipu.hrerik.ruzic@unipu.hrili na sljedećim brojevima telefona; 052/377-068, 052/377-037.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.