Usavrši se i napreduj

Upiši poslijediplomski specijalistički studij FET-a

O studiju

  • Komu je namijenjen?
  • Što se dobiva završetkom studija?
  • Kakav je sadržaj i dinamika studijskog programa?
  • Koliko je vrijeme pohađanja studija?
  • Koja titula se ostvaruje po završetku studija?
  • Koji nastavnici i suradnici sudjeluju u izvedbi nastave?
  • Koja je cijena studija?

Otvoreni upisi na poslijediplomski...

Otvoreni upisi na poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga!

02srpnja202015:19
Ivica Petrinić

S razvitkom gospodarstva u svijetu, raste i učešće uslužnog sektora u istome. Ukoliko se žele maksimizirati rezultati u tom značajnom području, važno je  obrazovati ljudske resurse te im pružiti adekvatno znanje iz upravljanja uslugama. Usluge naime karakteriziraju specifičnosti koje ih razlikuju od proizvodnog sektora. Nadalje, važno je razlikovati specifičnosti marketinga u pojedinim uslužnim sektorima poput turizma, trgovine, bankarstva i osiguranja te u neprofitnim djelatnostima ali i u javnoj upravi. Turizam kao iznimno važna grana koja najviše doprinosi visokom učešću usluga u domaćem gospodarstvu, zahtijeva stalni razvoj ljudskih resursa. Ostali sektori (trgovina, bankarstvo, osiguranje, neprofitne organizacije te javna uprava) koji su također razvijeni u Republici Hrvatskoj predstavljaju izvore potrebe za stručnim kadrom specijaliziranim za uslužni marketing. Stoga  prepoznavši potrebe okruženja i suvremene izazove Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", pokreće sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij "Marketing usluga".