ISHODI UČENJA:
Ishodi učenja

Po završetku specijalističkog poslijediplomskog studija Marketing usluga polaznici će posjedovati znanja, vještine i kompetencije koje su potrebne za samostalno planiranje, vođenje, organiziranje i kontrolu marketinških aktivnosti i to posebice u uslužnim organizacijama. Stoga, isti će moći samostalno upravljati svim marketinškim aktivnostima u procesu marketinga i to sukladno specifičnostima pojedine uslužne industrije. Osim toga, moći će raditi na složenim i kreativnim izvršiteljskim poslovima kao i na znasntvenim i stručnim projektima.

Ishodi studijskog programa obuhvaćaju sljedeća znanja i vještine odnosno po završetku studija student će moći:

 • argumentirati specifičnosti uslužnih poduzeća te preporučiti marketinške aktivnosti u upravljanju uslužnim poduzećima. 
 • analizirati proces razvoja i inovacija usluga, sudjelovati u razradi svih marketinških aktivnosti koje prate razvoj i inovaciju usluga te upravljati životnim ciklusom usluga
 • analizirati i objasniti cijenu u sustavu marketinga te upravljati politikom cijena u području usluga na međunarodnom tržištu
 • identificirati i istraživati ciljne skupine za potrebe odabira i organizacije komunikacijskih aktivnosti poduzeća, odlučivati o prilagođavanju komunikacijskih elemenata ciljnim skupinama te formulirati sveukupne komunikacijske aktivnosti poduzeća na internetu
 • preispitati točke kontakta s korisnicima koje su presudne za stvaranje profitabilnosti, u praksi preporučiti ključne aktivnosti u upravljanju susretima s uslugom te osobito upravljati ljudskim resursima kao ključnim elementom u pružanju usluga
 • dizajnirati koncepciju istraživanja, razlikovati i primijeniti različite metode prikupljanja i obrade podataka, analizirati prikupljene podatke i forumulirati preporuke menadžmentu poduzeća za različite probleme iz marketinga usluga.

Osim ishoda učenja stečenih u obveznim predmetima, studenti će u izbornim predmetima moći: 

 • razvijati teorijske koncepte i spoznaje koje se smatraju korisnima za razumijevanje procesa primjene sustava upravljanja s korisnicima, formuliranje aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima i analiza utjecaja tih aktivnosti na poslovanje
 • provoditi odgovarajuće analize, te dizajnirati i provoditi strategije vezane uz upravljanje odnosima s korisnicima usluga 
 • ocijeniti različite teorijske doprinose konceptu B2B u uslugama, analizirati ponašanje kupaca u B2B okruženju, razumjetii primijeniti različite strategije i taktike marketinga usluga u B2B okruženju
 • preispitati čimbenike konkurentnosti usluga, opravdati njihovu primjenu u praksi uslužnih organizacija te predvidjeti procedure obnavljanja usluge u slučaju propusta
 • prosuditi razlike između profitnog i neprofitnog marketinga te u praksi neprofitnih organizacija primjenjivati specifična znanja o neprofitnom marketingu
 • identificiratii primijeniti marketinške alate specifične za turističke i trgovačke organizacije te financijske i osiguravajuće institucije.