O studiju

Komu je namijenjen?

Osobito će koristan biti osobama/polaznicima koji dolaze iz prakse kao i onima koji naprosto žele usavršiti svoja marketinška znanja.  Nadalje,  studij  je namijenjen svim polaznicima sa završenim diplomskim ili dodiplomskim studijem neovisno o činjenici jesu li pohađali studij ekonomskog ili izvanekonomskog usmjerenja. 

Što se dobiva završetkom studija?

Polaznici će posjedovati znanja, vještine i kompetencije koje su potrebne za samostalno planiranje, vođenje, organiziranje i kontrolu marketinških aktivnosti i to posebice u uslužnim organizacijama u različitim profitnim i neprofitnim djelatnostima. Moći će raditi na složenim i kreativnim izvršiteljskim i menadžerskim poslovima kao i na znanstvenim i stručnim projektima.

Kakav je sadržaj i dinamika studijskog programa?

Sam studijski program koncipiran je tako da polaznik odabire predmete koje najbolje odgovaraju njegovim potrebama. Naime, uz šest obveznih predmeta koji pokrivaju cjelokupan proces marketinga i nužni su za upravljanje marketingom u organizacijama, polaznik odabire tri dodatna predmeta sukladno vlastitim preferencijama(Upravljanje odnosima s korisnicima usluga, Ponašanje korisnika usluga i slično) odnosno specifičnostima industrije u kojoj radi (turizam, bankarstvo i osiguranje, neprofitni sektor, javna uprava i slično). Studij završava izradom i obranom završnog specijalističkog rada.

Svakako valja naglasiti da će se u sklopu studija organizirati gostujuća predavanja istaknutih pojedinaca iz prakse. 

Koliko je vrijeme pohađanja studija?

Poslijediplomski specijalistički studij traje jednu (1) akademsku godinu, odnosno dva (2) semestra.

Koja titula se ostvaruje po završetku studija?

Po završetku polaznici sječu akademski naziv sveučilišni specijalist marketinga usluga (univ. spec. oec.). 

Koji nastavnici i suradnici sudjeluju u izvedbi nastave?

Nastavni programi prilagođeni su suvremenim potrebama tržišta, a izvodit će ih stručni, predani, kreativni i odgovorni nastavnici Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te vanjski suradnici.

Koja je cijena studija?

Cijena sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing usluga iznosi 20.000 kuna (plativo u obrocima).

 

Više o studijskom programu, strukturi studija, nastavnicima, ishodima učenju i izvedbenom planu nastave pogledajte u rubrici Studijski program