Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Online baze podataka

Brzi izbornik:


Ekonomija

Baze podataka dostupne putem nacionalne licence:

Udaljeni pristup na platformu izvan IP mreže ustanova s pravom pristupa moguće je ostvariti odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) unosom AAI korisničkih podataka.

 

Academic complete: e-knjige

Academic Complete je baza podataka koja obuhvaća više od 150.000 naslova e-knjiga multidisciplinarnog sadržaja, a dostupna je neograničenom broju korisnika te omogućava preuzimanje poglavlja knjiga bez DRM-a.

Baza je pretraživa i u okviru ProQuest One Academic.

Naslove e-knjiga možete pretražiti i u okviru baze Ebook Central odabirom iste na ProQuest platformi. Za preuzimanje e-knjiga/poglavlja e-knjiga, potrebno je jednostavnim postupkom kreirati korisnički račun.

 

CURRENT CONTENTS CONNECT

Current Contents Connect (CCC) sadrži kazala, sažetke i bibliografske podatke iz najnovijih izdanja vodećih svjetskih časopisa u svim znanstvenim područjima, te s više od 7.000 odabranih web stranica. Bazi se može pristupiti putem Web of Science sučelja.

 

CAMBRIDGE e-knjige

Cambridge e-knjige dostupne su poglavito u sklopu zbirki Cambridge Companions i Cambridge Histories, a dostupan sadržaj obuhvaća i niz dodatnih udžbenika u okviru društvenih i humanističkih znanosti. Dostupni su naslovi od 2008. – 2021. godine.

 

DART – Europe E-theses Portal

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150.000 disertacija iz 17 zemalja.

 

De Gruyter Journals

Zbirka časopisa De Gruyter uključuje više od 300 časopisa koji pokrivaju sva područja znanosti, a dostupan je sadržaj od 1995. – 2021. godine.

 

DOAB – Directory of open access books

DOAB je usluga otkrivanja koju pokreće zajednica koja indeksira i pruža pristup znanstvenim, recenziranim knjigama otvorenog pristupa i pomaže korisnicima da pronađu pouzdane izdavače knjiga s otvorenim pristupom. Sve usluge DOAB-a su besplatne i svi podaci su besplatno dostupni.

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals

DOAJ je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi koji ulaze u zbirku prethodno su provjereni; svaki uključeni časopis mora proći recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupan. Baza trenutno uključuje više od 11.000 časopisa iz 125 zemalja te pokriva sva područja znanosti.

 

DOAR – Directory of Open Access Repositories

OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje…

 

EBSCOhost

EBSCOhost je platforma putem koje su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Platforma uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom, a mogu se pronaći radovi iz područja prirodnih, tehničkih, društveno-humanističkih, biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva.

Putem EBSCOhost sučelja trenutačno su dostupne sljedeće baze podataka:

 

ECONlit

EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koju izdaje American Economic Association, a obuhvaća područje ekonomije i poslovanja. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza sadrži više od 1.5 milijuna zapisa počevši od 1886. godine. Baza je dostupna na platformi ProQuest.

 

Emerald eBooks

Na Emerald Insight platformi dostupno je više od 3.000 naslova e-knjiga u okviru područja društvenih znanosti. Nakon isteka licence sve ustanove koje su bile uključene u licencu imat će trajno pravo pristupa na 300 najkorištenijih naslova.

 

Google Scholar

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata…

 

Hrčak

Hrčak je središnji portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise u otvorenom pristupu.

U bazi se nalazi preko 400 časopisa, više od 12.000 sveščića te više od 150.000 objavljenih radova s cjelovitim tekstom koji pokrivaju sva znanstvena područja.

 

Hrvatski arhiv weba

HAW zbirka je sadržaja preuzetih s weba. Namijenjen je preuzimanju i trajnom čuvanju publikacija s weba kao dijela hrvatske kulturne baštine. Arhivirani sadržaji mogu se pretraživati preko naslova, URL-a, ključnih riječi i predmetnih područja.

 

JSTOR

JSTOR (Journal Storage) je multidisciplinarna znanstvena baza akademskih izvora koja sadržava različite zbirke digitaliziranih arhivskih brojeva časopisa te pruža uvid u cjelovite tekstove članaka u više od 2.600 časopisa koji pokrivaju 75 znanstvenih disciplina i područja. Osim časopisa, na JSTOR-u je dostupno više od 7.800 e-knjiga u otvorenom pristupu. U nacionalnoj pretplati dostupne su zbirke Arts & Sciences I – XV.

 

Open Access Theses and Dissertations (OATD)

Open Access Theses and Dissertations (OATD) je repozitorij koji sadrži diplomske radove i disertacije u  otvorenom pristupu koji su objavljeni širom svijeta. Zapisi uključuju više od 1.100 fakulteta, sveučilišta i istraživačkih institucija. OATD trenutno indeksira više od 5 milijuna radova.

 

Oxford Journals

Oxford Journals je zbirka akademskih časopisa s člancima dostupnim u cjelovitom tekstu. Sadržava više od 200 naslova časopisa koji pokrivaju područja humanističkih i društvenih znanosti u okviru zbirke Humanities and Social Sciences.

Dostupni su časopisi od 1996. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

Project Muse: otvoreni pristup

Project Muse sadrži e-časopise i e-knjige u otvorenom pristupu u okviru društveno-humanističkih znanosti.

 

ProQuest Central

ProQuest Central je platforma koja omogućava pristup na baze podataka koje pokrivaju multidisciplinarne sadržaje u okviru svih znanstvenih područja: ekonomija i poslovanje, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti, umjetničko područje, obrazovanje, znanost i tehnologija te religija. Dostupan sadržaj uključuje tisuće znanstvenih i stručnih časopisa, novine, disertacije, studije slučaja, izvješća o tržištu i drugo.

 

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT)

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) je baza doktorskih disertacija i magistarskih radova u kojima su dokumentirane najnaprednije ideje iz širokog raspona zastupljenih područja te zabilježeni primjeri najnovijih istraživanja, osobito korisnih za studente. Sadrži približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova.

 

SAGE Journals

U okviru zbirke SAGE Premier dostupno je više od 1.100 časopisa koji obuhvaćaju humanističke i društvene znanosti, biomedicinu i zdravstvo, tehničke i prirodne znanosti.

Dostupni su časopisi od 1999. – 2022. godine, a sastavnice Sveučilišta u Zagrebu zadržavaju trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

ScienceDirect

ScienceDirect je zbirka časopisa koja sadrži veliki izvor informacija za znanstvenike, nastavnike, studente, informacijske stručnjake itd. Uključuje preko 14 milijuna publikacija koje uključuju preko 3.800 časopisa, od čega oko 2.000 izdaje Elsevier. Baza pokriva područja prirodnih, tehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti. Dostupno je 270 časopisa zaključno sa 2012. godinom, a dostupni su i svi članci u otvorenom pristupu do tekuće godine.

 

Social Science Premium Collection

Social Science Premium Collection baza podataka sadrži cjelovite tekstove, sažetke te indeksira znanstvene članke, knjige, disertacije, konferencijske zbornike, službene i druge publikacije, uključujući više od 2.400 časopisa s cjelovitim tekstom.

Baza je dostupna putem ProQuest platforme.

 

Springer Journals

Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. – 2022. godine.

Hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

Taylor & Francis Subject Collections

Taylor & Francis Subject Collections u nacionalnoj pretplati sastoji se od tri predmetne zbirke časopisa; Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2.200 naslova časopisa u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.

Dostupni su časopisi od 1997. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine onih naslova koji su bili pretplaćeni prethodnih godina.

 

Web of Science (WoS)

Web of Science (WoS) je platforma putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.

Putem Web of Science sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

  • Web of Science Core Collection (WoS CC): 

Arts & Humanities Citation Index (1957. – danas)

Book Citation Index– Science (2011. – danas)

Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2011. – danas)

Conference Proceedings Citation Index- Science (2011. – danas)

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (2011. – danas)

Current Chemical Reactions (2011. – danas)

Emerging Sources Citation Index (2015. – danas)

ESCI Backfiles (2005. – danas)

Index Chemicus (2011. – danas)

Science Citation Index Expanded (1955. – danas)

Social Sciences Citation Index (1955. – danas)

  • Web of Science Citation Connection:

Biological Abstracts (2011. – danas)

BIOSIS Citation Index (2011. – danas)

Biosis Previews (2011. – danas)

Chinese Science Citation Database (2011. – danas)

Current Contents Connect (1998. – danas)

Data Citation Index (2011. – danas)

Derwent Innovations Index (2011. – danas)

KCI – Korean Journal Database (2011. – danas)

MEDLINE (1950. – danas)

Russian Science Citation Index (2011. – danas)

SciELO Citation Index (2011. – danas)

Zoological Records (2011. – danas)

 

Wiley Online Library

Wiley Online Library je platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.

Dostupan je sadržaj od od 1997. – 2022., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

 

Baze podataka u samostalnoj pretplati Sveučilišta

Statista

Platforma Statista okuplja nacionalne i međunarodne statistike i podatke o tržištu s pristupom na više od 1.5 milijuna statistika, prognoza, dosjea, izvještaja i infografika, u okviru 80.000 različitih tema i 170 multidisciplinarnih kategorija.

Platforma omogućava preuzimanje podataka u različitim formatima, uključuje automatsko citiranje i jednostavnu implementaciju u prezentacije, istraživanja i druge vrste radova.

 

Orbis Europe

Orbis je platforma koja prikuplja detaljne financijske informacije o 400 milijuna poduzeća i subjekata diljem svijeta.

Najmoćniji je usporedivi izvor podataka o privatnim poduzećima.

 

UN WTO E-LIBRARY

World Tourism Organization je agencija Ujedinjenih naroda koja u svom članstvu broji preko 160 zemalja i vodeća je međunarodna agencija u području turizma. U svojoj e-knjižnici  nudi bogat izbor časopisa, zbornika sa konferencija,  knjiga, statističkih izvještaja, edukacijskih materijala i dr.

 

Korisni pretraživači za područje ekonomije

REPEC      

Research in Economic Papers – Zajednički projekt više od 100 volontera iz 44 zemlje kojima je cilj povećati dostupnost informacija iz područja ekonomije.