Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O knjižnici...

Knjižnica je osnovana 1960. godine usporedo s početkom rada Više ekonomske škole «Dr. Mijo Mirković»  u Puli. Ispočetka vrlo mala, s najnužnijim primjercima stručne  literature uglavnom za nastavno osoblje, ona se s vremenom razvija u knjižnicu koja svojim knjižnim fondom odgovara potrebama nastavnika i studenata.

Prostorni uvjeti knjižnice znatno su poboljšani početkom 2008. godine preseljenjem knjižnice u prostore nove zgrade Fakulteta ekonomije i turizma«Dr. Mijo Mirković». Korisnici u novom moderno opremljenom prostoru imaju na raspolaganju desetak računala koja se koriste uglavnom za pisanje seminarskih i diplomskih radova studenata te za pretraživanje svjetskih on-line baza podataka od kojih su za potrebe studija ekonomskih znanosti značajnije Ebsco, Emerald, Science Direct, Proquest i dr.  Osim prostora sa računalima, u knjižnici se nalazi posebno izdvojena čitaonica u kojoj korisnici borave uglavnom zbog učenja.

Danas, knjižni fond broji 10.750 naslova knjiga. Značajan fond predstavljaju i znanstveni i stručni časopisi. Knjižnica prima 200 naslova domaće i strane periodike. 60% periodike čine strane serijske publikacije renomiranih svjetskih izdavača. Poseban dio građe čini zbirka diplomskih radnji kao i magistarskih radova i doktorskih disertacija. Svoj fond knjižnica obnavlja kupnjom, razmjenom i donacijama. Značajnije donacije dolaze u knjižnicu kao rezultat višegodišnje suradnje sa Rollins Collegom, Crummer Graduate School of Business iz Orlanda, SAD. U posljednje vrijeme, knjižni fond je obogaćen knjigama za potrebe doktorskih studija.  

Knjižnica je u izravnoj funkciji realizacije obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta, kojoj je prilagođena nabava, obrada i cirkulacija knjiga, časopisa i ostale knjižnične građe koja je namjenjena korisničkom potencijalu od oko 1700 korisnika s Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković». Osim za korisnike s Fakulteta ekonomije i turizma, knjižnica je otvorena i za sve zainteresirane znanstvenike i studente i s drugih Odjela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao i za širu društvenu zajednicu.

Knjižnica kontinuirano razvija i unapređuje međuknjižničnu razmjenu i posudbu kako u zemlji tako i u inozemstvu. Međuknjižnična suradnja obuhvaća razmjenu stručnih knjiga i časopisa, kao i razmjenu svih informacija, a sa ciljem unapređivanja knjižničarstva i uvođenja novih medija u rad knjižnice te bržeg pristupa stručnim i znanstvenim informacijama.