Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastava

Jean Monnet moduli

Program Jean Monnet pokrenut je 1989. godine radi promicanja izvrsnosti u poučavanju i istraživanju o Europskim integracijama na sveučilištima. Nazvan je po francuskom državniku Jeanu Monnetu, jednom od idejnih začetnika Europske unije. S vremenom je program Jean Monnet uključen u Program za cjeloživotno učenje, a od 2014. godine postao je dio programa Erasmus+.

Aktivnosti programa Jean Monnet provodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku u Briselu (EACEA). Više informacija o programu Jean Monnet dostupno je na internetskim stranicama EACEA. Također informacije o dosadašnjim projektima možete naći u bazi projekata: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory/

U okviru Jean Monnet programa potiču se i podupiru sljedeće aktivnosti: Jean Monnet moduli, Jean Monnet katedre, Jean Monnet centri izvrsnosti, Jean Monnet mreže, Jean Monnet projekti; Jean Monnet potpora institucijama i udruženjima.

Jean Monnet moduli su nastavni moduli na temu europskih integracija kao dio službenog kurikuluma na visokim učilištima. Mogu se provoditi kao uvodni (općeniti) kolegiji o Europskoj uniji, specijalizirani kolegiji o Europskoj uniji ili ljetne škole. Modul može uključivati više predavača.

Na Fakultetu se od 2013. godine izvode dva Jean Monnet modula:

  1. kolegij “Programi i fondovi Europske unije” (Odluka Europske komisije, Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne usluge i kulturu n. 2013-2644/001-001; projekt  542476 LLP 1 2013 1 HR AJM MO- Jean Monnet module “EU Programmes and Funds”) – izborni kolegij na diplomskim studijima Ekonomije i Poslovne ekonomije;
  2. kolegij “Uvod u financijska tržišta EU-a”  (Odluka Europske komisije, Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne usluge i kulturu n. 2013-2885/001-001; project 538233-LLP-1-2013-1-HR-AJM-MO, Jean Monnet Module “Uvod u financijska tržišta EU-a” – izborni kolegij na preddiplomskom studiju.

Poslijediplomski specijalistički studij

Poslijediplomski specijalistički studij «Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj»