Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj

Cilj poslijediplomskog studija «Europske integracije, regionalni i lokalni razvoj» je polaznicima osigurati stjecanje suvremenog znanja i aplikacija ekonomske teorije na razini funkcioniranja integriranog sustava gospodarstva nacionalnih, regionalnih i lokalnih ekonomija zemalja članica EU. Polaznicima studija prezentirat će se sveobuhvatna i kritička analiza procesa europskih ekonomskih integracija, gdje će naglasak naravno biti na javnu politiku i njene implikacije na poslovnu strategiju u europskom okruženju. Sadržaj pojedinih kolegija polaznicima će nuditi uravnoteženo znanje ekonomske teorije, analize i prakse.

Studij je prvenstveno namijenjen kandidatima sa završenim dodiplomskim studijem  koji rade ili žele raditi na ekonomskim poslovima u/i s ujedinjenom Europom, posebice onim mladim ljudima koji će se zapošljavati u pojedinim hrvatskim državnim institucijama, civilnim udrugama, gospodarskim subjektima koja će nužno surađivati sa sličnim institucijama EU.

Popis predmeta

U predsemestru kandidati koji nisu završili ekonomski fakultet moraju položiti ispite iz kolegija: Makroekonomija, Mikroekonomija.

Osobe koje su završile diplomski specijalistički studij (i stekli 300 ECTS) ili dodiplomski specijalistički studij u trajanju od 4 godine (studiji koji su se počeli izvoditi prije ak. 2005./06.) trebaju položiti razlikovne ispite kako slijedi: Mikroekonomija, Makroekonomija, Metodologija znanstvenog istraživanja, Međunarodna ekonomija.

Nastava iz razlikovnih predmeta:  Mikroekonomija, Makroekonomija, Međunarodna ekonomija izvodit će se u predsemestru u trajanju od 25 sati po predmetu, a nastava iz predmeta Metodologija znanstvenog istraživanja u trajanju od 15 sati.  Ukoliko bude manje od 5 pristupnika nastava će se održavati u konzultativnom obliku.

Poslijediplomski specijalistički studijski programi

 

Poslijediplomski specijalistički studij

Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj

 

PREDSEMESTAR ZA STUDENTE SA ZAVRŠENIM SVEUČILIŠNIM DIPLOMSKIM STUDIJEM NESRODNOG USMJERENJA

Predsemestar

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Makroekonomija

Izv.prof.dr.sc.A. Belullo

25

0

0

0

Mikroekonomija

Doc.dr.sc. D.Tomić

25

0

0

0

 

PREDSEMESTAR ZA STUDENTE SA ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM DIPLOMSKIM STUDIJEM

Predsemestar

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Makroekonomija

Izv.prof.dr.sc.A. Belullo

25

0

0

0

Mikroekonomija

Doc.dr.sc. D.Tomić

25

0

0

0

Međunarodna ekonomija

Prof.dr.sc.I. Kersan-Škabić

25

0

0

0

Metodologija znanstvenog istraživanja

Prof.dr.sc.V. Bevanda

15

0

0

0

 

 

A. I. semestar

I. semestar

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Odabrane teme makro i mikroekonomije

Prof.dr.sc.S. Sharma-T

Prof.dr.sc.L. Božina-T

Prof.dr.sc.M. Škare-T

Doc.dr.sc. D.Tomić

30

0

0

7

Kvantitativne metode

Izv.prof.dr.sc.V. Boljunčić

Izv.prof.dr.sc.A. Belullo

20

0

0

5

Europske ekonomske integracije

Prof.dr.sc.I. Kersan-Škabić

30

0

0

7

Regionalna ekonomija i politika

Doc.dr.sc.N. Starc

Doc.dr.sc. L.Tijanić

30

0

0

7

Ukupno

 

 

 

 

26

 

 

 

 

B. II.semestar

II.semestar

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Lokalne financije i gospodarstvo

Prof.dr.sc.S. Krtalić

30

0

0

7

Pravo društava EU

Prof.dr.sc.Lj. Maurović-T

(Prof.dr.sc.A. Luttenberger)

Doc.dr.sc. O.Radolović

20

0

0

5

Izborni predmet 1

 

15

0

0

      4

Izborni predmet 2

 

15

0

0

4

Ukupno

 

 

 

 

20

 

Izborni predmeti

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Društveno odgovorno poslovanje u javnom sektoru

Doc.dr.sc.K. Afrić Rakitovac

15

0

0

4

Javni sektor EU

Prof.dr.sc.S. Sharma-T

Prof.dr.sc.L. Božina-T

15

0

0

4

Programi i fondovi Europske unije

Prof.dr.sc.I. Kersan-Škabić

15

0

0

4

Tržište rada i socijalna politika

Prof.dr.sc.M. Bušelić

15

0

0

4

Politika zaštite okoliša EU

Doc.dr.sc.K. Afrić Rakitovac

Prof.dr.sc.M. Bušelić 

15

0

0

4

Od predloženih izbornih predmeta kandidat izabire dva prema vlastitom interesu.

C. Specijalistički poslijediplomski rad

Predmet

Nastavnik/ica

P

V

S

ECTS

Specijalistički poslijediplomski rad

mentor/ica

 

 

 

14

 

Više o programu poslijediplomskog specijalističkog studija možete pročitati ovdje (doc).