Opcije pristupačnosti Pristupačnost

CEIPU: ciljevi i aktivnosti

Centar za europska istraživanja pri Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli (CEIPU) djeluje kao središnje mjesto znanstveno-istraživačkog susreta, razmjene mišljenja i ekspertize u široj domeni europskih studija, znanstveno-nastavnog osoblja Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” te Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Svojim djelovanjem CEIPU nastoji pokriti gotovo sve znanstvene domene interdisciplinarnog područja europskih studija, te trenutno okuplja stručnjake iz područja: ekonomije, prava, povijesti, kulturnog i lingvističkog nasljeđa, kao i drugih društveno-humanističkih znanstvenih područja. Njegov dosadašnji rad potvrđuje kako CEIPU povećava vidljivost i prepoznatljivost pulskog ekonomskog fakulteta i sveučilišta u  znanstveno-stručnoj zajednici, i to na domaćoj i europskoj razini, s obzirom da CEIPU:

  • održava i potiče stvaranje novih mreža znanstvenika koji promiču akademsku izvrsnost u istraživanju interdisciplinarnog područja europskih studija i europskih integracija čime produbljuje suradnju među brojnim znanstvenim disciplinama zastupljenim na pulskom sveučilištu, kao i suradnju s drugim domaćim i međunarodnim sveučilištima i centrima znanstvene izvrsnosti,
  • potiče znanstveno-nastavnu proaktivnost i produktivnost, kroz vodstvo i koordinaciju znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata financiranih od strane domaćih i europskih izvora. Dodatno, potiče objavljivanje sveučilišnih udžbenika i znanstvenih monografija te drugih publikacija iz područja europskih studija.
  • potiče interes studenata prijediplomske i diplomske razine studija za europske teme i proces europskih integracija, kroz brojne kolegije iz šireg područja europskih studija te kroz  razne oblike informiranja o mogućnostima stipendiranja/stažiranja koje pružaju europske institucije i zaklade. Dodatno, Centar podržava studente poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija, kao i postdoktorande, kroz fleksibilni sustav mentorstva u okviru interesa znanstvenika koje okuplja.
  • povezuje sveučilišnu zajednicu sa svijetom prakse, prije svega sa predstavnicima lokalne zajednice koja je aktivna u europskim pitanjima, zatim s kreatorima hrvatskih i europskih javnih politika, sa specijaliziranim institutima, organizacijama civilnog društva i medija,kroz organizaciju zajedničkih događanja i produkcijom stručnih analiza i mišljenja, o aktualnim europskim pitanjima važnim u kontekstu daljnjeg razvoja na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini,
  • stvara kolegijalno i poticajno okruženje za otvorenu raspravu o europskim pitanjima i onima koji se tiču procesa daljnje europske integracije ne samo za okupljeno znanstveno-stručno osoblje, već i za širu javnost kroz niz javnih događanja, poput: gostujućih predavanja, seminara cjeloživotnog obrazovanja, okruglih stolova, konferencija i obilježavanje Dana Europe.