Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveni skup Susreti na dragom kamenu

"Tragom Mije Mirkovića - Od uzroka ekonomskog zaostajanja do integracije u suvremeno društvo"

Pula-Rakalj, 27.-28. rujna 2023.

 

Akademik Mijo Mirković (28.9.1898.-17.2.1963.), znameniti istarski znanstvenik i polihistor, utemeljitelj moderne ekonomske znanosti i pokretač većine ekonomskih fakulteta i znanstvenih instituta u Hrvatskoj (i široj regiji), ekonomist i sociolog, kulturni i ekonomski povjesničar, velik dio svog bogatog i raznorodnog znanstvenog opusa posvetio je problemima gospodarskog razvoja i izazovima optimalnog korištenja razvojnog potencijala regije rješavanjem uzroka razvojnih poteškoća. Uz doprinos razvoju sustava ekonomskih politika, posebno agrarne i prometne politike te promišljanju odnosa makroekonomske regulacije i tržišta, kao i ekonomske strukture nacionalne privrede i ekonomske politike, bitni su prilozi vezani za povijest ekonomske misli i gospodarsku povijest Hrvatske.

Bavljenje materijalnom civilizacijom i ekonomskim životom kroz praćenje gotovo nepokretne povijesti lokalnih ustanova koje su se vrlo polako mijenjale u burnom euro-mediteranskom kontekstu te fokus na malog čovjeka i njegovu svakodnevicu obilježja su ne samo znanstvenih, nego i književnih i publicističkih djela Mije Mirkovića. I dok je autorov pjesnički opus (zbirka Dragi kamen iz 1938.) prepoznat kao vrhunski domet dijalektalne lirike, znanstvena monografska proza još uvijek nije adekvatno valorizirana. Mijo Mirković odigrao je važnu ulogu i u hrvatskoj diplomatskoj povijesti, kao ekspert za ekonomska i etnička pitanja na poslijeratnim međunarodnim mirovnim konferencijama, na kojima se odlučivalo o hrvatskim i jugoslavenskim zapadnim granicama, kada je argumentacijom o geografskom, gospodarskom i etničkom jedinstvu Istre pridonio sjedinjenju Istre s Hrvatskom. Mirkovićeva ključna teza da je razvoj prometne infrastrukture, jadranskih luka i željeznica preduvjet nacionalne i međunarodne integracije izuzetno je aktualna i danas.

Mnogostranim Mirkovićevim stvaralaštvom bavio se ponajviše znanstveno-stručni skup Susreti na dragom kamenu, na kojemu su u trideset godina rada, od 1968. do 2001., kad je tiskan posljednji od 22 sveska zbornika, obrađeni ključni aspekti njegova znanstvenog i književnog djela, ali i problematika razvojnih i integracijskih procesa Istre i šire regije. U želji da ukažemo na aktualnost Mirkovićeva djela i revaloriziramo ključne dijelove njegova bogatog opusa, pozivamo Vas da nam se pridružite u rujnu 2023. na obnovljenim Susretima na Dragom kamenu u Puli i Raklju, kako bismo svečano obilježili 125. godišnjicu Mirkovićeva rođenja.