Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti projekta ATLAS

Projekt je trajao 18 mjeseci, od siječnja 2018. do rujna 2019. godine. U nastavku saznajte više o rezultatima koje smo postigli...

U četvrtak, 26. rujna 2019. godine održan je „Mash up“ događaj u sklopu projekta ATLAS čiji su organizatori Istarska razvojna agencija, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, koji su ujedno i predstavnici partnera iz Hrvatske, a kojima su se pridružili talijanski partneri, te natjecatelji koji su prezentirali svoju ideju u domeni kulturnog turizma.

U okviru provedbe projekta ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories, financiranog iz Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020, otvoren je poziv na prijavu inovativnih ideja za sektor kulturnog turizma i sudjelovanje na drugom nagradnom Mash up eventu koji će se održati u Puli 26. rujna 2019. godine pri Fakultetu ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, koji je ujedno i jedan od organizatora događanja uz projektne partnere STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, te Istarsku razvojnu agenciju d.o.o.

U ponedjeljak 15. srpnja održala se Ližnjanska avanTura, predložak iskustvenog itinerara u sklopu projekta ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories , u organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

U sklopu događaja kojeg organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Dani otvorenih vrata EU projekata“ dana 15. svibnja 2019. godine u prostorijama HGK – Županijske komore Pula svoja vrata otvorilo je i Vijeće tržišta rada Istarske županije koje je organiziralo konferenciju pod nazivom: „Doprinos razvoju tržišta rada Istarske županije putem EU projekata“. Svoje projekte predstavili su članovi vijeća tržišta rada Istarske županije koji svojom uspješnom provedbom daju doprinos razvoju lokalne zajednice u područjima koja su usmjerena na tržište rada.

Autor: Ivica Petrinić
U sklopu projekta ATLAS (Adriatic Cultural Tourism Laboratories) financiranog iz programa Interreg Italija - Hrvatska, 28. ožujka održan je prvi Mash Up Event - natjecanje u poslovnim idejama, u organizaciji Unioncamere del Veneto i CISET, Centro Internazionale di Studi sull' Economia Turistica, na kojem su sudjelovali ICT stručnjaci, dionici kulturnog turizma, poduzetnici, start up poduzeća, studenti, te svi zainteresirani za multidisciplinaran i multikulturalan pristup realizaciji ideja / proizvoda / usluga u području kulturnog turizma. Teme ideja bile su usmjerene na turizam doživljaja, pristupačnost u turizmu, digitalni turizam, komunikaciju i marketing.

ATLAS Mash up besplatno je natjecanje u poslovnim idejama čija je svrha okupiti i spojiti kreativce, ICT stručnjake, video snimatelje, dionike kulturnog turizma, studente, profesionalce, mlade talente, poduzetnike, civilno društvo, odnosno sve zainteresirane za multidisciplinaran i multikulturalan pristup realizaciji ideja / proizvoda / usluga u području kulturnog turizma. 

U okviru provedbe projekta ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories, financiranog iz Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020, otvoren je poziv na prijavu inovativnih ideja za sektor kulturnog turizma i sudjelovanja na nagradnom Mash up eventu koji će se održati u Trevisu.

Autor: Ivica Petrinić
Iz medija o edukativnim radionicama...
Radio Pula izvještava o besplatnim radionicama namijenjenim malim poduzetnicima i obrtnicima s ciljem unapređenja njihova poslovanja održanima na FET-u. Stručnjaci iz područja brendiranja, komuniciranja i savjetovanja brojnim su sudionicima prenijeli kako se nositi na globalnom tržištu.

Autor: Ivica Petrinić
Na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ jučer se održalo finale ciklusa „Katalog poduzetničkih ideja +“, edukativnoga dvomjesečnog programa razvoja poduzetničkih ideja namijenjenog učenicima srednjih škola. U provedbi programa sudjelovalo je sedam škola iz Pazina, Poreča, Labina i Pule s preko 180 učenika, a do finala je stiglo 55 učenika sa 16 poduzetničkih ideja.

U organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ i Istarske razvojne agencije – IDA d. o. o. u sklopu projekta ATLAS u ponedjeljak, 3. prosinca u prostorijama IDA-e održala se radionica „Digitalni marketing u turizmu“, namijenjena dionicima kulturnog turizma, točnije postojećim i budućim korisnicima digitalnog marketinga.

U okviru provedbe projekta ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories i cilja sadržanog u jačanju i razvoju digitalnih tehnologija u svrhu promocije destinacija prirodne i kulturne baštine, te omogućavanja uključenosti i pristupačnosti za sve zainteresirane dionike, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ i Istarska razvojna agencija kao projektni partneri organizirali su tijekom rujna otvorenu raspravu sa članovima Društva distrofičara Istre (DDI) u svrhu identifikacije potreba i želja osoba s otežanim kretanjem, te njihova doprinosa pri odabiru kulturne destinacije koja bi se promovirala putem digitalne tehnologije.

Autor: Ivica Petrinić
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. pozivaju vas na edukaciju na temu „Digitalni marketing u turizmu“ koja će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 Pula, u ponedjeljak 3. prosinca 2018. godine. Edukacija će trajati od 10 do 15 sati.

Autor: Ivica Petrinić
Prva od tri edukativne radionice namijenjene lokalnim i regionalnim dionicima kulturnog turizma u sklopu projekta ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories održala se u petak, 23. studenog na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

Autor: Ivica Petrinić
Svi koji nastave školovanje na FET-u imaju mogućnost daljnje razrade svoje poslovne ideje u poduzetničkom inkubatoru SPIN-u, a mogu se uključiti i u međunarodne projekte, poput DA-SPACE-a ili prijaviti za nastavak edukacije i naučiti, recimo, kako napisati projekt, ističe Roberta Kontošić Pamić.

FET i Istarska razvojna agencija u okviru provedbe projekta ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories organiziraju tri edukativne radionice namijenjene lokalnim i regionalnim dionicima kulturnog turizma.

„Katalog poduzetničkih ideja“ edukativni je program FET-a namijenjen učenicima srednjih škola, proizašao iz SMART INNO projekta . Povodom pete godišnjice izvođenja, program je proširen zahvaljujući suradnjama te dobiva dodatak plus: „Katalog poduzetničkih ideja +“. Ove godine učenici će razvijati svoje poduzetničke ideje uz još bogatiji program koji je postignut suradnjom Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ s projektom SOS čiji je nositelj Grad Pula, uz partnere Udrugu mladih i Alumni FET Pula i Zakladu Istra te Interreg projektom Atlas koji se provodi pri Fakultetu. 

Autor: Ivica Petrinić
U siječnju 2018. godine započeo je projekt ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories, odobren u okviru Standard+ poziva za financiranje iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Na projektu je kao jedan od sedam partnera, uz nositelja Friuli Innovazione iz Udina, angažiran Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.