Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Adriatic Cultural Tourism Laboratories (ATLAS)

Projekt ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories odobren je za financiranje u okviru Standard+ poziva za financiranje iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020., Prioritetna os 3 – Okoliš i kulturna baština. 

Projekt traje 18 mjeseci, a započeo je s provedbom 1. siječnja 2018. godine.

Nositelj projekta je Friuli Innovazione iz Udina, a ostali partneri uz Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli i Istarsku razvojnu agenciju jesu: Gospodarska komora regije Veneto, Znanstveni park Technopolis, SIPRO - Razvojna agencija Ferrara, Udruga klastera regije Puglia, te STEP RI – Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

 

Projekt ATLAS usmjeren je rješavanju glavnih izazova u regiji kako bi valorizirao i očuvao bogatu i raznoliku kulturnu baštinu, istodobno podržavajući gospodarski rast i razvoj. Cilj projekta sadržan je u jačanju i razvoju digitalnih tehnologija u svrhu promocije destinacija prirodne i kulturne baštine, te omogućavanja uključenosti i pristupačnosti za sve zainteresirane dionike. Korištenjem novih tehnologija i inovativnih pristupa, poticat će se transnacionalna suradnja u području destinacijskog menadžmenta kulturnog turizma, stvarajući kreativni tržišni ekosustav čija integrirana ponuda učvršćuje održivost lokalnih ekonomija i nudi nove modele turističkog iskustva.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 964.933 EUR, od čega je Fakultetu namijenjeno 112.817 EUR.

„Join FuTouristic StoryLiving“ naš je slogan i vodilja kojom vas pozivamo na suradnju i doprinos poboljšanju atraktivnosti regionalnog područja.

Kontakt

Projektni tim


Obavijesti projekta Atlas