Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O projektu

Cilj projekta AdriPromTour je valorizirati rezultate relevantnih Standard+ i Standard projekata u vidu razvoja i promicanja zajedničkog prekograničnog identiteta i baštine. Valorizacija se temelji na održivom promicanju bogate prirodne i kulturne baštine pograničnog područja razvojem održivih tematskih kulturnih ruta koje doprinose distribuciji turističkih tokova na širem geografskom području. Novi oblici turizma su trend u svijetu i prikladni su za rješavanje problema masovnog i sezonskog turizma. Kroz razvoj novih oblika eksperimentalnog turizma, turisti će biti potaknuti na aktivno sudjelovanje u lokalnim kulturama zajednice. Prekogranična suradnja multiplicira učinak, a zajednički razvoj jamči kvalitetu, uspjeh i razmjenu turističkih tokova. Razvijanjem zajedničkog prekograničnog identiteta i baštine, jadransko će područje postati jedinstvena turistička destinacija koja će povezivati ​​sadržaje te jačati gospodarsku, društvenu i kulturnu prekograničnu razmjenu. Projektni partneri promovirati će svoje regije promičući rezultate svojih relevantnih Standard+ i Standard projekata na višoj razini. Ključni rezultati biti će inovativni diverzificirani turistički proizvodi koji će dati dodatni doprinos u obliku manifestacija, studijskih posjeta i razvoja platforme virtualne stvarnosti. To će poboljšati vidljivost i povećati broj posjetitelja uz snažnu promotivnu kampanju, istaknuti glavne ideje projekta i potaknuti posjetitelje na aktivno sudjelovanje u lokalnoj kulturi i zajednici, edukacije i studijski posjeti poboljšati će vještine turističkih dionika za prezentaciju zajedničke prekogranične baštine na višoj razini.

Adripromtour ujedno je i nastavak uspješno provedenog  Atlas projekta koji je također bio realiziran u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ je bio jedan od projektnih partnera.  Isti se oslanja na već postignute rezultate koji će se nadalje promovirati na području Južne Istre  te je obogatiti novim turističkim sadržajima koji afirmiraju inovativne turističke proizvode i tehnologiju. Projektni će tim na Sveučilištu osmišljavanjem novih aktivnosti uz podršku studenata na jednostavan i zabavan način animirati turiste te ujedno i prezentirati raznolikosti Južne Istre uz samostalno istraživanje pojedinih lokaliteta. Ovim aktivnostima također se promiče pozicioniranje Istre kao turističke destinacije za cjelogodišnji turizam.