Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O časopisu

Petogodišnji Faktor odjeka: 3.151

GODINA

FAKTOR ODJEKA

RANGIRANJE

2021. 3.080 119/381
2020. 3.034 97/976
2019. 2.229 94/371
2018. 1.381 160/363

2017.

1.137

175/353

InCites Journal Citation Reports dataset updated Jun 20, 2019

Ciljevi i područje

'Economic Research-Ekonomska Istraživanja' objavljuje znanstvene radove koji značajno pridonose bilo kojem području ekonomije - teorijskom, primijenjenom ili empirijskom - s posebnim naglaskom na iskustva prijelaznog razdoblja iz socijalizma na tržišno gospodarstvo u Istočnoj Europi.

Nova istraživanja o regionalnom razvoju u drugim zemljopisnim područjima su dobrodošla, osobito radovi koji se bave teorijskim i empirijskim pitanjima u ekonomiji tranzicijskih zemalja i bivših tranzicijskih gospodarstava.

Časopis potiče prijedloge koji istražuju široke ekonomske teme koje mogu doprinijeti razvoju ekonomije kao discipline, raspravljajući o važnim ekonomskim pitanjima s bilo koje točke gledišta.

Open acces

'Economic Research-Ekonomska Istraživanja' je Open access časopis, što znači da je pristup znanstvenim radovima (čitanje, preuzimanje i dijeljenje) nakon objavljivanja omogućen svima u svijetu. Jednako tako, ne postoji pretplata za internetsku verziju časopisa.

Autorska naknada

Standardni trošak izdavanja članaka (APC) za časopis iznosi £ 650 / US $ 850 / € 750. 

Ovisno o lokaciji autora troškovi mogu varirati zbog poreza.