Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Po završetku studija polaznici će moći:

  • kritički promišljati integracijske procese u Europi; ocijeniti obilježja i uloge institucija Europske unije u procesu donošenja odluka
  • razjasniti raznolikost društvenih, ekonomskih, političkih i institucionalnih karakteristika koji određuju makroekonomske ciljeve i strategije upravljanja gospodarstvom usmjerene prema ekonomskom razvoju.
  • sintetizirati i primijeniti kriterije za primjenu modela fiskalne decentralizacije te fiskalnog izravnanja, te analizirati i ocijeniti statičke i poredbene pokazatelje lokalnih razina vlasti u pojedinoj državi
  • ocijeniti djelovanje (zajedničkih) politika EU-a s posebnim osvrtom na kohezijsku (regionalnu) politiku te suvremena gospodarska kretanja u EU i zemljama članicama te procijeniti učinke članstva u EU na gospodarstvo zemlje članice
  • evaluirati implikacije različitih modela ocjene financijskog položaja lokalnih jedinica vlasti te prosuditi i predložiti prednosti i ograničenja istih te usporediti i predložiti mjere za poboljšanje fiskalnog „zdravlja“ lokalnih jedinica
  • procijeniti prihvatljivost primjene metoda regionalne analize u rješavanju regionalnih problema, mjerenju regionalne konvergencije i regionalne razvijenosti
  • preispitati suvremene razvojne probleme u kontekstu konkurentnosti i održivih razvojnih ciljeva kroz okvire, koncepte, alate, modele i rješenja različitih ekonomskih politika.
  • vrednovati koncepte ekonomije razvoja kroz različite institucionalne, makro i mikroekonomske vidike, odnosno kroz konstruiranje primjera koji će vrednovati stečeno znanje u rješavanju mnogih teorijskih i pragmatičnih ekonomskih problema razvoja
  • primijeniti stečena znanja i vještine u problemskim zadacima vezanim za kreiranje mjera politike regionalnog razvoja i izradu razvojnih strategija.
  • primijeniti kvantitativne metode u analizi ekonomskih podataka i vrednovati rezultate kvantitativnog istraživanja.