Opcije pristupačnosti Pristupačnost

SMART INNO

"Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic" (SMART INNO)

U studenome 2013. godine započeo je projekt "Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic" (SMART INNO) u okviru IPA CBC Adriatic programa (2. komponenta, međugranična suradnja). Nositelj projekta je Provinicia di Rimini, a na projektu je angažirano 18 partnera među kojima je i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ostalih 17 partnera su iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Partneri su razvojne agencije, obrtničke i gospodarske komore, tehnološki centri, tehnološki parkovi i konzultantske agencije.Projekt ima viziju kapitaliziranja postojećih istraživanja i inovacija i uspostavljanja pametnog sustava umrežavanja za praćenje i poticanje istraživanja i inovacija u malim i srednjim poduzećima a sve s ciljem podrške poduzećima putem identificiranih klastera. Očekivani utjecaj projekta je fokusiran na:

  • učinkovito upravljanje istraživačkim i inovacijskim kapacitetom malih i srednjih poduzeća
  • podizanje svijesti
  • kapitalizaciju prethodnih inicijativa
  • učinkovito korištenje istraživačkih i inovacijskih resursa
  • stvaranje klastera
  • poboljšanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća
  • aktiviranje financijskih kapaciteta odnosno ulaganja u malo i srednje poduzetništvo
  • usvajanje održive strategije inovativnih malih i srednjih poduzeća
  • poboljšanu komunikaciju između malih i srednjih poduzeća i nositelja javne politike u jadranskim regijama.

Širi utjecaj projekta je vidljiv u uspostavi / jačanju pametnih održivih mehanizama klastera i njihovih učinaka;  identifikaciji i unapređenju poslovnih / tehnoloških kapaciteta; uspostavi zajedničke mreže Adriatic BAN za pristup financijskim resursima i alternativnim ulaganjima; formulaciji zajedničke RDI politike.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli odnosno FET će konkretno ovim projektom ostvariti vrijedne kontakte s mnogobrojnim dionicima (mala i srednja poduzeća, nositelji javne politike na lokalnoj i županijskoj razini, razne institucije koje su usmjerene na poticanje inovacija, poslovni anđeli itd.), imati korist od pozitivne slike u javnosti (planiraju se press konferencije i razni događaji za projektne dionike koji će biti medijski popraćeni), publicirati studije (financijskog, institucijskog i političkog kapaciteta, mapiranje poduzetnika, istraživanje inovacijskog kapaciteta na hrvatskom dijelu Jadrana), nabaviti opremu i literaturu itd.

Više informacija pogledajte na stranicama projekta SMART INNO

 

Ključne aktivnosti SMART INNO tima pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli možete pregledati na sljedećim poveznicama: