Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Review of Innovation and Competitiveness

 

Izdavač

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”

 
 

Visit our webpage in English!

 

Mrežna inačica: ISSN 1849-9015

Tiskana inačica: ISSN 1849-8795

 

Adresa uredništva

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, 52100 Pula (Croatia)

+385 (0)52 377-047, fax: +385 (0)52 377-013

e-mail: fet-ric@unipu.hr

Glavni urednici

  • prof. dr. sc. Marinko Škare
  • prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović

Uređivački odbor

Jurica Pavičić, University of Zagreb | Nikša Alfirević, University of Split | Tihomir Vranešević, University of Zagreb | Vesna Buterin, University of Rijeka | Soumitra Sharma, Juraj Dobrila University of Pula | Branka Krivokapić Skoko, Charles Sturt University | Peide Liu, Shandong University | Jerzy Paslawski, Poznan University | Irene Lill, Tallinn University of Technology | Edyta Plebankiewicz, Cracow University of Technology | Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilnius Gediminas Technical University | Romualdas Ginevičius, Vilnius Gediminas Technical University | Maria-Gabriella Baldarelli, University of Bologna | Nawazish Mirza, S P Jain School of Global Management | Moshe Hagigi, Boston University | Alex Kung-Hsiung Chang, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan | Oliver Radolović, Juraj Dobrila University of Pula

Tehnička urednica

  • Katarina Kostelić

Slanje radova

Molimo da za slanje radova koristite e-mail: fet-ric@unipu.hr

 

Radovi objavljeni u časopisu referiraju se u bazama

Impakt faktor:

 

 

   

 

Dodatne stranice