Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dr. sc. Anita Buhin, poslijedoktorandica

Anita Buhin (Prilep, 1987.) završila je osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u Puli. Godine 2005. upisala je preddiplomski studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli da bi 2008. obranivši rad Identitet Pule u nazivlju ulica stekla naziv prvostupnice povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti. Iste godine upisuje diplomski studij na istome sveučilištu te 2011. stječe titulu magistre povijesti i hrvatskog jezika i književnosti nakon obrane diplomskog rada Kulturna povijest nogometa u socijalističkoj Hrvatskoj. Školovanje je nastavila u Budimpešti na Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU) gdje je 2012. završila jednogodišnji diplomski studij srednjoeuropske povijesti obranivši rad Why Do We Need the Comparison with the San Remo Festival? The Birth of Yugoslav Zabavna Music under the Italian Influence. Godine 2019. doktorirala je na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci disertacijom Yugoslav Socialism “Flavoured with Sea, Flavoured with Salt”: Mediterranization of Yugoslav Popular Culture in the 1950s and 1960s under Italian Influence. U središtu njezinog interesa su kulturna i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na popularnu kulturu i nogomet u socijalizmu.

Od 2008. do 2010. bila je predsjednicom Kluba studenata povijesti – ISHA Pula, te urednica časopisa studenta povijesti Epulon u kojemu je objavila niz članaka i osvrta s temama iz hrvatske povijesti. Objavila je i prikaze u drugim časopisima poput Vjesnika istarskog arhiva i Časopisa za suvremenu povijest. Sudjelovala je na nekoliko seminara i konferencija Međunarodne udruge studenata povijesti (ISHA), u kojoj je akademske godine 2010./2011. bila i članica odbora, a svoje je radove izlagala i na IV. kongresu hrvatskih povjesničara (Zagreb 2012.) te Radionici za suvremenu povijest (Pula 2012.). Povodom Godišnje konferencije ISHA 2011 u Puli uredila je zbornik radova East and West: Bridging the Differences u suradnji s Cliohworld organizacijom. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko skupova (IV. jadranski susreti studenata povijesti, Godišnja konferencija ISHA 2011., Radionica za suvremenu povijest). Od 2011. članica je Istarskog povijesnog društva za koje od 2011. u suradnji s TV-Istrom uređuje televizijski prilog Hist(o)rija o istarskoj povijesti.

Od ožujka do kolovoza 2013. bila je zaposlena kao stručna suradnica u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, od rujna 2013. djeluje kao vanjska suradnica. Od travnja do listopada 2019. bila je zaposlena kao poslijedoktorandica na projektu Mikrosocijalizam. Suradnica je na projektima Stvaranje socijalističkog čovjeka i Mikrosocijalizam.

E-mail: anita.buhin@unipu.hr