Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je osmišljen kao e-izdanje, interdiciplinarnog tipa, koji se objavljuje jednom godišnje te će se ovisno o tijeku pristizanja radova razmotriti mogućnost e-izdanja više puta godišnje. Cilj publikacije je uključiti studente u znanstveno-stručni istraživački rad razvijajući time njihove profesionalne vještine i kompetencije, profesionalnost, kreativnost i odgovornost u produciranju relevantnih znanstveno-stručnih dostignuća. Objavljivanjem samostalnih studentskih radova, radova u koautorstvu s mentorima, nastavnicima i suradnicima iz akademske zajednice ili stručnjaka iz društvenog okruženja, postiže se sinergija znanstveno-nastavne izvrsnosti, istraživačkih napora i kreativnog stvaralaštva koja će potvrditi kvalitetu institucijskih procesa pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.