Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Cjeloživotno usavršavanje učitelja/učiteljica i nastavnika/nastavnica

Ostvarene aktivnosti:

Proteklih su godina realizirane aktivnosti za osnovne i srednje škole kojima su se ostvarili ciljevi cjeloživotnog učenja:

 1. Evaluacija eksperimentalnog programa Građanskog odgoja i obrazovanja uvedenog u deset osnovnih škola u Istarskoj županiji
 2. Analiza potreba uvođenja izbornoga predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u osnovne škole kojima je osnivačica Istarska županija
 3. Radionice iz područja Građanskoga odgoja i obrazovanja za učiteljice i učitelje osnovnih škola kojima je osnivač grad Pula
 4. Radionice iz područja Građanskoga odgoja i obrazovanja za učiteljice i učitelje osnovnih škola kojima je osnivačica Istarska županija
 5. Radionice iz komunikacije na učiteljskim i nastavničkim vijećima
 6. Učiteljska obilježja i vrijednost obrazovanja za psihologinje i psihologe u osnovnim i srednjim školama
 7. Učiteljska obilježja i vrijednost obrazovanja za pedagoginje i pedagoge u osnovnim i srednjim školama
 8. Edukacija o horizontalnim temama Europske unije u sklopu provedbe projekta "Bolji uvjeti za učenje kroz rad – Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva", namijenjene odgojno-obrazovnim djelatnicima i učenicima Industrijsko-obrtničke škole Pula; teme: Pristupačnost za osobe s invaliditetom, Ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije, Održivi razvoj

Planirane aktivnosti:

Za učiteljice/učitelje u osnovnim školama i za nastavnice/nastavnike u srednjim školama te za županijska stručna vijeća odgojno-obrazovnih djelatnika, a prema Katalogu predavanja i radionica za osnovne i srednje škole i druge odgojno-obrazovne ustanove, Centar nudi sljedeće teme: 

 1. Stres u nastavi
 2. Pristupi u vrednovanju 
 3. Kurikulum i međupredmetne teme 
 4. Školska kultura i razredni menadžment
 5. Građanski odgoj i obrazovanje 
 6. Učiteljska obilježja i vrijednost obrazovanja
 7. Konstruktivno poravnanje
 8. Individualizirani kurikulum u inkluzivnom obrazovanju
 9. Strategije podrške učenicima s teškoćama u razvoju
 10. Rad s darovitom djecom (učenicima)
 11. Donošenje profesionalno etičnih odluka u odgojno-obrazovnom radu

Centar nudi i aktivnost/radionicu Odgoja i obrazovanja učiteljica/učitelja i nastavnica/nastavnika za mentalno zdravlje kao i ostale aktivnosti prema pozivu i u dogovoru sa zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima i institucijama.