DAAD - Njemačka služba za akademsku razmjenu i MZO objavili su Natječaj  za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2021.- 2022. Rok za prijavu je 30. lipnja 2020., a početak projektne suradnje 1. siječnja 2021. godine.

Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske. Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkome projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.

Detaljnije na stranici:

Popis obavijesti