Tematski natječaj za istraživačke...

U izvanrednim i za sve aspekte društva zahtjevnim okolnostima uzrokovanim COVID-19, Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) u okviru svoje misije, daje podršku istraživačkim grupama koje mogu doprinijeti rješenju trenutno najvećih istraživačkih izazova radi spašavanja ljudskih života te čuvanja zdravlja i dobrobiti stanovništva u Republici Hrvatskoj. Posebnim HRZZ natječajem financiraju se temeljna i primijenjena istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te istraživanja koja istražuju društvene aspekte pandemije i učinak pandemije na obrazovni sustav.

Projekti koji će se ovim natječajem financirati trebaju se temeljiti na jakim istraživačkim grupama koje provode istraživanja na hrvatskim znanstvenim organizacijama, čiji su voditelji međunarodno i/ili nacionalno prepoznati znanstvenici, a također se podržava nacionalno i međunarodno okrupnjavanje istraživačkih grupa, opreme i drugih istraživačkih kapaciteta kako bi se kroz suradnju postigao sinergijski učinak i vrhunska znanstvena otkrića koja će pomaknuti granice znanja o koronavirusima, specifično virusu SARS-CoV-2 i novoj zaraznoj bolesti COVID-19 te njihovim širim, društvenim učincima.

Istraživačke teme natječaja:

  1. Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19
  2. Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID-19
  3. Društveni aspekti COVID-19 pandemije
  4. Obrazovni aspekti pandemije

Datum raspisivanja natječaja: 30. ožujka 2020. godine
Rok za prijavu: 20. travnja 2020. godine do 13 sati
Proračun: cca 14.000.000,00 kuna, financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1 i 2, od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za istraživačku temu 3 i 4
Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekta: lipanj 2020. godine
 
Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku putem e-pošte na adresu ip-corona@hrzz.hr.
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: ip-corona@hrzz.hr ili telefonski na broj 051 228 690.

Detaljnije:

Popis obavijesti