Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2022./2023.

Upisi u više godine studija započet će u ponedjeljak 19. rujna i trajat će zaključno do 30. rujna 2022. godine.

Studenti se upisuju putem ISVU Studomata, ali tek kad polože sve planirane kolegije, jer datumom upisa sustav izrađuje račun temeljem nepoloženih ECTS bodova (do trenutka upisa).

Uputa za upis po kojoj su studenti OBVEZNI postupiti:

Važne odluke:

FFPU

Upis i izmjena odabranih izbornih predmeta prilikom upisa više godine u akad. godini 2022./2023.

Studenti Filozofskog fakulteta u Puli koji upisuju višu godinu studija, a nisu u mogućnosti odabrati željene izborne predmete putem Studomata obavezno odabiru ponuđene izborne predmete i to na način da ukupan zbroj svih upisanih predmeta iznosi 60 ECTS boda.
Izmjena odabranih izbornih predmeta obavlja se na način da u mailu u kojem šaljete potvrdu o uplati upisnine napišete JMBAG te nazive predmeta koje želite obrisati i predmeta koje želite upisati.

Studenti dvopredmetnih studija odabiru samo izborne predmete zimskog semestra i to minimalno 15 ECTS bodova po semestru po svakom studiju. Izborne predmete ljetnog semestra odabiru se početkom ljetnog semestra akad. godine 2022./2023. i to na način da će se poslati e-mail s popisom izbornih predmeta i JMBAG-om studenta na ffpu-diplomski-prijave@unipu.hr.

Studenti iz potresom zahvaćenih područja

Prema Odluci Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli studentima koji dolaze iz potresom zahvaćenih područja može biti odobreno oslobođenje od plaćanja školarine u akademskoj 2022./2023. godini sukladno uvjetima iz Odluke o oslobađanju od plaćanja školarine studentima iz potresom zahvaćenih područja u akademskoj godini 2021/22

Uvjete koje studenti trebaju ispunjavati za oslobođenje plaćanja školarine moguće je provjeriti na sljedećoj poveznici:

Studenti koji dolaze iz potresom pogođenih područja NE VRŠE upis putem Studomata već su dužni OBAVEZNO poslati Zamolbu za oslobođenje od plaćanja školarine Uredu za studente i obrazovne programe, putem e-maila sastavnice na (Fakulteta/Akademije) na kojoj studiraju.