Na temelju članka 12. st. 5. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sukladno članku 12. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli donosi prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava.

Financijska sredstva za financiranje studentskih programa u 2019. godini sukladno provedenom natječaju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 13. veljače 2019. godine dodjeljuju se u sljedećim iznosima za programe koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti:

1. SILVIJA KUKULJEVIĆ, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, smjer: Kultura i turizam, financiranje grupe studenata, Turizmijada – 12. međunarodni kongres i sportske igre Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Budva, Crna Gora, 

 • 7.500,00 kuna

2. DAJANA CVEK, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", financiranje studenta pojedinca, Projekt "Znanje je moć", SVJDP

 • 2.000,00 kuna

3. LEONA ŠTRUCELJ, Fakultet informatike, financiranje grupe studenata, Projekt STEM games natjecanje

 • 15.000,00 kuna

4. KARLO SKOK, Fakultet informatike, financiranje grupe studenata, Projekt Reboot Develop Blue 2019.

 • 5.210,00 kuna

5. START-UP UDRUGA ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA I ZAPOŠLJAVANJE MLADIH LJUDI, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, financiranje studentske organizacije, Projekt Start-up akademija

 • 8.000,00 kuna

6. ROMANA MACUKA, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, financiranje grupe studenata, Susret studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli FITIKS i studenata Odjela lingvistike i književnosti Sveučilišta u Padovi, Padova 2019.

 • 11.700,00 kuna

7. PATRICIA KAZALAC, Fakultet za interdiciplinarne, talijanske i kulturološke studije, financiranje grupe studenata, E-knjiga: Masovni mediji studentskim očima: Zbornik radova studenata preddiplomskog studija Kultura i turizam

 • 6.500,00 kuna

8. HERMINA MARAS BENASSI, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije,financiranje studenta pojedinca, Sudjelovanje na XII. međunarodnom skupu crnogorski Medijski dijalozi, Budva

 • 1.500,00 kuna

9. MATEA GLAVINIĆ, Filozofski fakultet u Puli, financiranje grupe studenata, Studentski forum u Sankt-Peterburgu

 • 13.875,00 kuna

10. FILIP KRNJAKOVIĆ,Filozofski fakultet u Puli, financiranje studenta pojedinca, Olimpijada Sanktpeterburškog sveučilišta iz Ruskog jezika kao stranog u Bratislavi

 • 2.000,00 kuna

11. MARIJA TICL, Muzička akademija u Puli, financiranje grupe studenata, 3. međunarodno pevsko tekmovanje Novo Mesto, Slovenija

 • 6.612,00kuna

12. IVOR JAVOR-KORJENIĆ,  Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca,7. internacionalni festival harmonike Mehfest 2019., 44. Međunarodni susreti harmonikaša, 10. Internacionalni festival harmonike, Akordeon Art, International music competition "Tomaž Holmer" Malborghetto

 • 2.000,00 kuna

13. SILVIO GRDEN, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Bistrički zvukolik Marija Bistrica i 10. hrvatsko natjecanje za harmoniku Daruvar

 • 1.500,00 kuna

14. MARIJA GOLUB, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Bistrički zvukolik Marija Bistrica i 10. hrvatsko natjecanje za harmoniku Daruvar

 • 1.500,00 kuna

15. ANDREJA ROJNIĆ I ANA ŽALAC, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Bistrički zvukolik Marija Bistrica

 • 1.200,00 kuna

16. EMA ULEMEK, Muzička akademija u Puli, financiranje grupe studenata,  Peti međunarodni forum studenata glazbene pedagogije u Puli

 • 3.002,00 kune

17. JULIJAN ŠKRABAN, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, 44. međunarodni susreti harmonikaša u Puli i International music competition "Tomaž Holmar" Malborghetto

 • 1.500,00 kuna

18. ANTONELLA MENDIKOVIĆ ĐUKIĆ, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Međunarodna studentska kreativna radionica Podijelimo znanje 2019 Sarajevo

 • 1.200,00 kuna

19. ANA BUČKO, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Međunarodni EAS studentski forum Malmo Švedska

 • 1.500,00 kuna

20. PETAR HLAŠĆ, Muzička akademija u Puli, financiranje grupe studenata, Studentski program KNAPANJE, Zagreb

 • 2.575,00 kuna

21. PETAR HLAŠĆ, Muzička akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Festival Bela pl. Panthy Slavonski Brod, 44. Međunarodni susreti harmonikaša Pula, Bistrički zvukolik Marija Bistrica, 10. hrvatsko natjecanje za harmoniku Daruvar

 • 2.000,00 kuna

22. NIKOLINA GERIĆ, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, financiranje grupe studenata, 5. međunarodni kongres povijesnih gradova Solin

 • 2.000,00 kuna

Protiv ovog prijedloga Odluke studentska udruga i druga studentska ogranizacija ili student pojedinac koji su sudjelovali u natječaju imaju pravo žalbe u roku od 7 dana od dana objave ovog prijedloga Odluke.

Prigovor se podnosi pisanim putem na adresu: Svečilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula s naznakom "Prigovor na rezultate Natječaja za finanaciranje studentskih programa 2019"

 

Vezane obavijesti:

Popis obavijesti