SIMULACIJE U MARKETINGU:
Simulacije u marketingu
Simulacije u marketingu
Šifra: 201151
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Pos.Inf. diplomski 1 semestar - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Pos.Inf. diplomski 1 semestar - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Pos.Inf. diplomski 1 semestar - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Pos.Inf. diplomski 1 semestar - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika

3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić :

    Utorkom 9,30 - 10,30h

    Izvanredni studenti prema dogovoru

    Lokacija: 38