SOCIOLOGIJA TURIZMA:
Sociologija turizma
Sociologija turizma
Šifra: 24074
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Aljoša Vitasović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1 Uvodno predavanje.
Dogovor o tematskim cjelinama za rad na seminarima.
2. Sociologija i turizam: pristupi, područja tumačenja/istraživanja. ?Nova? sociologija turizma.
Seminar: Sociologija i turizam
Dann, G. and E.Cohen (2002). Sociology and tourism, u: Apostolopoulos, Y. et. al. Sociology of Tourism, str. 301-314. (obrada)
3. Sociologija slobodnog vremena - povijesni razvoj i koncepti.
Slobodno vrijeme - teorijski pristup.
Seminar: Sociologija slobodnog vremena
Krippendorf, J. (1989). Putujuće čovječanstvo, Pogl. Životni obrazac industrijskog društva, str. 17-25. (obrada)
4. Turistička motivacija. Turističke potrebe.
Društvena uloga turista.
Seminar: Turističke potrebe.
Franklin, A. (2003). Tourism. An Introduction, Ch.2: Objects and Rituals, str. 95-136.
5. Vrijednosni sustav i turizam.Turističke vrijednosti.
Turističke vrijednosti.
Seminar: Turističke vrijednosti.
Cohen, E. (1994). Tko je turist ?(prijevod), u: Jokić, 1994. Turizam u sociokulturološkoj perspektivi
6. Obilježja suvremenih turističkih destinacija.
4 ?A? turističkih destinacija.
Seminar: 4 ?A? turističkih destinacija.
Priprema: Utvrđivanje modela za Istarsku županiju ? obrada Web-a
7. Atraktivnost i atrakcija. Pristupi i klasifikacije.
Pojam i značaj turističkih atrakcija.
Seminar: Kulturni turizam ? uvod u projekt
8. Autentičnost i uloga naslijeđa (heritage tourism).
Seminar: Turizam naslijeđa.
Richards, G. (2002). Od kulturnog do kreativnog turizma: Europske perspektive. Turizam 50(2002)3:228-236.
9. Obilježja suvremenog turizma. "Potrošačka kultura".
Utjecaj globalizacije na turizam.
Seminar: "Potrošačka kultura" i suvremeni turizam
Urry, J. (2002). The Changing Economics of the Tourist Industry, u: Apostolopoulos, Y. et. al. Sociology of Tourism, str. 193-219. (obrada)
10. Ekologija i turizam.
Ekologija i "održivi" razvoj turizma.
Seminar: Ekologija i "održivi" razvoj turizma.
11. Selektivni i alternativni turizam.
Seminar: Alternativni turizam.
12. Urbani turizam.
Seminar: Urbani turizam.
Page, S. (1995). Urban Tourism, Ch. 2: The Demand for Urban Tourism, str. 23-38 (obrada)
13. Socijalni kontekst turizma: analitički elementi istraživanja. Metodološki pristupi
Seminar: Analitički elementi istraživanja turizma.
Marušić, M. I D.Prebežac (2004). Istraživanja turističkih tržišta (obrada).
14. Suvremena istraživanja turizma.
Seminar: Suvremena istraživanja turizma.
Seminar: isto kao pod 13.
15 Zaključno predavanje.
Literatura:
 1. Jokić, B. (1994). Turizam u sociokulturološkoj perspektivi. Zagreb: Mikrorad.
 2. Apostopoulos, Y.-Leivadi, S.- Yiannakis, A. (2002). The Sociology of Tourism. Theoretical and Empirical Investigations. London: Routledge.
 3. Franklin, A. (2003). Tourism. An Introduction. London: SAGE.
 4. Krbec, D. (2000). Agenda 21 za turizam. Prilog pojmovnog okvira za Razvojnu strategiju hrvatskog turizma. u: Cifrić, I. (ur.). Znanost i društvene promjene. Zagreb:Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagr
 5. Page, S. (1995). Urban Tourism. London: Routledge.
Preporučena literatura:
 1. Alfier, D. (1994). Turizam. Zagreb: Masmedia.
 2. Dulčić, A. (2001). Upravljanje razvojem turizma. Zagreb: MATE.
 3. Echtner, Ch. (1995).Entrepreneurial Training in Developing Countries. Annals of Tourism Research 22(1995)1:119- 134.
 4. Jadrešić, V. (2001). Turizam u interdisciplinarnoj teoriji i primjeni. Zbornik istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Krippendorf, J. (1989). Putujuće čovječanstvo. Zagreb: SNL.
 6. Kroshus Medina, L. (2003). Commoditizing Culture. Annals of Tourism Research 30(2003)2:353-368.
 7. Marušić, M.; Prebežac, D. (2004). Istraživanje turističkih tržišta. Zagreb: Adeco.
 8. Moore, K.; Cushman, G.; Simmons, D. (1995). Behavioral Conceptualization of Tourism and Leisure. Annals of Tourism Research 22(1995)1:67-85.
 9. Planina, J. (sva izdanja). Sociologija turizma (skripta). Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 10. Richards, G. (2002). Od kulturnog do kreativnog turizma: Europske perspektive. Turizam 50(2002)3:228-236.
 11. Senečić, J. ; Vukonić, B. (1997). Marketing u turizmu. Zagreb: Mikrorad.
 12. Wall, G.; Nuryanti, W. (ed.) (1996). Heritage and Tourism (Special Issue). Annals of Tourism Research 23(1996)4.
 13. (2001). THOMAS '01 - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za turizam.
7. semestar
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Izborni predmeti - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Izborni predmeti - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
II izborna grupa - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
II izborna grupa - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni

8. semestar
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Izborni predmeti - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Izborni predmeti - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
II izborna grupa - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
II izborna grupa - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Aljoša Vitasović :

  Srijedom od 08.00 do 09.00 h

  svakim danom putem e-maila 

   

  Lokacija: 18