Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Seminar i istraživanje (ekonomska analiza u primjeni)

Seminar i istraživanje (ekonomska analiza u primjeni)

Seminar i istraživanje (ekonomska analiza u primjeni)


OSNOVNI PODACI

Šifra:

200339

ECTS:

6.0

Nositelji:

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac - Seminar
izv. prof. dr. sc. Alen Belullo - Seminar
izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić - Seminar
prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić - Seminar
doc. dr. sc. Romina Pržiklas Družeta - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković - Seminar
izv. prof. dr. sc. Saša Stjepanović - Seminar
prof. dr. sc. Marinko Škare - Seminar
izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić - Seminar

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Alen Belullo - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić - Predavanja
prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić - Predavanja
doc. dr. sc. Romina Pržiklas Družeta - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Saša Stjepanović - Predavanja
prof. dr. sc. Marinko Škare - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Ekonomija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Ekonomija diplomski izvanredan
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena ekonomija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Primijenjena ekonomija


TERMINI KONZULTACIJA