MEĐUNARODNI MARKETING:
Međunarodni marketing
Međunarodni marketing
Šifra: 201072
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović - Seminar

prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Termini konzultacija: