Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

62826

ECTS:

30.0

Nositelji:

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac - Seminar
prof. dr. sc. Alfio Barbieri - Seminar
izv. prof. dr. sc. Alen Belullo - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić - Seminar
prof. dr. sc. Manuel Benazić - Seminar
prof. dr. sc. Vanja Bevanda - Seminar
izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš - Seminar
prof. dr. sc. Marija Bušelić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović - Seminar
doc. dr. sc. Darko Etinger - Seminar
izv. prof. dr. sc. Tea Golja - Seminar
prof. dr. sc. Marli Gonan Božac - Seminar
prof. dr. sc. Jasmina Gržinić - Seminar
prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić - Seminar
prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović - Seminar
prof. dr. sc. Sandra Krtalić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Sabina Lacmanović - Seminar
prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ariana Nefat - Seminar
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački - Seminar
izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković - Seminar
izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković - Seminar
doc. dr. sc. Iva Slivar - Seminar
prof. dr. sc. Marinko Škare - Seminar
izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar - Seminar
izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić - Seminar
prof. dr. sc. Dean Učkar - Seminar
izv. prof. dr. sc. Aljoša Vitasović - Seminar
prof. dr. sc. Robert Zenzerović - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika


TERMINI KONZULTACIJA