Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa

Pravo upisa na ovaj program imaju one osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, kao i četverogodišnji sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme.

Osobe koje su tijekom preddiplomskog i/ili diplomskog studija stekle samo dio od ukupnih 55 ECTS-a u okviru edukacijskog/nastavničkog modula, moći će upisati ovaj program i uz priznavanje već položenih ispita i stečenih bodova realizirati onaj dio pedagoških kompetencija koji im nedostaje.