Uvjeti upisa

Pravo upisa na ovaj program imaju one osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, kao i četverogodišnji sveučilišni studij prije uvođenja Bolonjske reforme.

Osobe koje su tijekom preddiplomskog i/ili diplomskog studija stekle samo dio od ukupnih 60 ECTS-a u okviru edukacijskog/nastavničkog modula, moći će upisati ovaj program i uz priznavanje već položenih ispita i stečenih bodova realizirati onaj dio pedagoških kompetencija koji im nedostaje.