Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Novi sveučilišni kampus u Puli:...

Svečano otvaranje nekadašnje Mornaričke bolnice u Puli kao novog sveučilišnog kampusa obilježit će značajan dan za Grad, Istarsku županiju, Republiku Hrvatsku i Sveučilište u Puli. Ova impresivna investicija preobrazila je bivšu bolnicu u suvremeni edukacijski centar (obogaćen novom dodanom vrijednošću, kvalitativno i kvantitativno predstavljajući najveću društvenu nadogradnju u posljednjih nekoliko desetljeća) koji će obogatiti akademsku zajednicu i donijeti brojne pogodnosti Gradu, Županiji, Sveučilištu i Hrvatskoj. Osobna mi je čast i zadovoljstvo, da kao rektor Sveučilišta, mogu svjedočiti ostvarenju jednog od glavnih ciljeva iz Programa rektora 2022.-2025. koji će potaknuti ostvarivanje i drugih ciljeva iz Programa, poput izgradnje poduzetničkog sveučilišta i izgradnju međunarodnih akademskih alijansi s Sveučilištem u Puli kao partnerom.

Što će novi kampus značiti za Sveučilište u Puli?

  • Prošireni prostor i moderni uvjeti: Kampus nudi nove učionice, laboratorije, studentske prostore i biblioteku, što će poboljšati uvjete za studente i nastavnike.
  • Novi studijski programi: Dostupni će biti novi programi koji odgovaraju potrebama tržišta rada i privlače studente iz cijele Hrvatske i inozemstva.
  • Jača povezanost s gradom i lokalnom zajednicom: Kampus će se integrirati u gradsku jezgru i postati centar akademskog i kulturnog života, potičući tako suradnju s lokalnom zajednicom i bit će otvoren za cijelu društvenu zajednicu (populaciju bez dobnih granica).
  • Razvoj i inovacije:  Kampus će postati centar istraživačke djelatnosti i inovacija, privlačeći investicije i potaknuvši gospodarski rast u regiji (poduzetničko sveučilište).

Što će novi kampus značiti za grad Pulu i Istarsku županiju?

  • Oživljavanje gradske jezgre: Kampus će revitalizirati gradsku jezgru i privući studente i turiste, doprinoseći gospodarskom napretku i transformaciji Sveučilišta u poduzetničko sveučilište.
  • Poboljšanje demografske slike: Mladi će dobiti dodatni poticaj za studiranje, život i rad u Puli, što će imati pozitivni utjecaj i na demografska kretanja u Gradu i Županiji. 
  • Jači identitet Grada, Županije, Hrvatske: Sveučilište će s novim kampusom dobiti veću nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost i privući talente iz različitih područja, doprinoseći ugledu Grada i Županije.

Novi sveučilišni kampus u Puli predstavlja značajan korak naprijed za Sveučilište, Grad, Županiju i Hrvatsku. On će osigurati moderne uvjete za studente, potaknuti akademski i gospodarski rast te oživjeti gradsku jezgru. Ovaj razvojni iskorak otvara nove perspektive za budućnost Pule, Istre, Sveučilišta i potvrđuje važnost sveučilišta u obrazovanju irazvoju društva u Istri, Hrvatskoj i šire.

 

Srdačan pozdrav,

Prof. dr. sc. Marinko Škare, rektor

 

Popis obavijesti