Opcije pristupačnosti Pristupačnost

UNIPU na Sajmu poslova 2023 Labin

Sveučilište J. Dobrile u Puli sudjelovalo je na Sajmu poslova 2023 u Labinu.

 

Sajam je bio podijeljen na dva dana, 9. i 10. ožujka 2023 godine. Prvi je dan bilo predstavljanje poduzetnika i službeno otvorenje Sajma dok je drugi dan bilo predstavljanje Sveučilišta i Veleučilišta i uručenje nagrada. 

Sveučilište u Puli održalo je izlaganje kako bi ukratko predstavilo rad Sveučilišta i maturante upoznaznalo s fakultetima i studijima pri Sveučilištu. Također, Sveučilište je imao svoj info pult s promotivnim materijalima svih sastavnica. Odaziv je bio velik, a na sva pitanja odgovore su dale djelatnice Sveučilišta, prof. dr. sc. Mirjana Radetić- Paić, prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima, Tea Jačimović, voditeljica Centra za razvoj karijera UNIPU i Dina Cvek Zubaj iz Ureda za komunikacije, brendiranje i odnose s javnošću. 

Popis obavijesti