Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli vrši ispravku Natječaja objavljenog 12. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 67. na način da u točki 5. stavak 3. tekst „u suradničko zvanje i na radno mjesto“ i „na određeno vrijeme s punim radnim vremenom“ briše se i umjesto njega dodaje se tekst „u naslovno suradničko zvanje“.

Popis obavijesti