Izgled studentske iskaznice

 

Studentska iskaznica je identifikacijski dokument temeljem kojeg se dokazuje status studenta. Korištenjem studentske iskaznice studentima je omogućeno ostvarivanje prava (na prehranu, popust na gradski prijevoz,...)

 

Studentska iskaznica ima oblik magnetske kartice, sadrži naziv sveučilišta ili veleučilišta i ustanove visoke naobrazbe kojoj korisnik kartice pripada, broj iskaznice, ime i prezime, te fotografiju i potpis vlasnika.

Na poleđini iskaznice nalazi se magnetska traka s upisanim brojem iskaznice, što očitavanjem iskaznice na magnetskom čitaču omogućuje identifikaciju vlasnika iskaznice. Iskaznica vrijedi do kraja akademske godine (semestra) u kojoj student ima valjan upis godine, a njezinu valjanost periodički obnavlja matična ustanova.

Svaka studentska iskaznica jednoznačno je definirana brojem iskaznice. Osim tehničkih podataka broj iskaznice sadrži i JMBAG, te oznaku trenutnog statusa akademskog građana.

Broj iskaznice sastoji se od četiri grupacije znamenki. Prvih šest znamenki (IIN) u broju iskaznice su uvijek 601983 i prema međunarodnom standardu ISO/IEC 7812 na jedinstven način identificiraju Studentsku iskaznicu u međunarodnom sustavu kartičnog poslovanja.

Slijedeća grupacija sastoji se od dvije znamenke od kojih prva (B) označava redni broj kartice, tj. da li je to vlasniku iskaznice prva, druga, treca, itd studentska iskaznica, a druga (C) označava vrstu iskaznice. Trenutno su u upotrebi dvije vrste iskaznica: Student i Privremena Kartica.

 

 

 

A

IIN - Issuer Identification Number (6 znamenaka)

B

Redni broj kartice (1 znamenka)

C

Vrsta kartice (1 znamenka)

D

JMBAG - Jedinstveni matični broj akademskog građana (10 znamenaka)

E

Kontrolna znamenka (1 znamenka)

 

Jedinstveni matični broj akademskog građana (D) čini treću grupaciju znamenaka. Poslijednja znamenka (E) ima funkciju kontrolne znamenke.