OGLASNA PLOČA FET-A:

Sukladno uvjetima nastale epidemiološke situacije i odluke o organizaciji rada na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli studenti FET-a mogu e-poštom prijaviti temu završnog/diplomskog rada do 15. travnja 2020. godine.

Ispunjeni obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada  (dostupan na https://www.unipu.hr/_download/repository/Obrazac_za_prijavu_teme_zavrsnog-diplomskog_rada.pdf) student e-mailom šalje mentoru. Ukoliko je suglasan sa sadržajem prijave, mentor istu e-poštom proslijeđuje Uredu za studente i obrazovne programe djelatniku Nikši Miniću (niksa.minic@unipu.hr) uz napomenu “suglasan/suglasna” umjesto potpisa, te stavlja studenta u kopiju  e-pošte. 

Obrazac prijave završnog/diplomskog rada može se nakon što se pohrani na računalu otvoriti kao word dokument te kao takav ispuniti i poslati mentoru. 

Popis obavijesti