Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rezultati ispita objavljeni su na stranicama e-učenje kolegija. 

Pregled ispita održat će se u srijedu, 19.06., u 9:00h, u kabinetu br. 39, a usmeni dio ispita istoga dana:

  •  u 09:15h za studente od rednog broja 1. – 20.,
  • u 10:00h za studente od rednog broja 21. – 36.

Usmenom ispitu pristupaju studenti sa 25 i više bodova.

dr. sc. Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti