Obavještavaju se studenti treće godine predidiplomskog studija te druge godine diplomskog studija kako su objavljene preostale slobodne teme za završne i diplomske radove. Odabrenu temu potrebno je prijaviti najkasnije do 30.5.2019. godine.

Popis obavijesti