Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Ekonomska sociologija održanog 08.04.2019, objavljeni su na stranicama e-učenja. Usmeni dio ispita će se održati 09.04.2019 u 9:00 u kabinetu 14. 

Popis obavijesti