OGLASNA PLOČA FET-A:

Rezultati ispita, kao i termin pregleda i usmenog dijela ispita objavljeni su na stranicama e-učenja kolegija.

Roberta Kontošić Pamić

Popis obavijesti