Rezultati drugog kolokvija iz Ekonomske sociologije održanog 21.1.2019 su objavljeni na stranicama e-učenja. Oni studenti koji nisu položili drugi kolokvij mogu vidjeti svoj rad u vrijeme konzultacija. 

Popis obavijesti