Obavještavaju se studenti da je predmetna nastavnica objavila dvije publikacije (znanstvenu i stručnu) u obliku e-knjiga koje se mogu pronaći na stranicama sastavnice. S obzirom na brojne upite studenata vezano za noviju literaturu turizma (godina izdanja i primjere prakse) sugerira se uvid u materiju i preporuke kao moguća pomoć prilikom pisanja seminarskih radova/projektnih zadataka.

 

Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić

 

Popis obavijesti