Na studentskom intranetu (https://student.unipu.hr) pronađite kolegije na koje ste trenutno upisani, pogledajte detaljne informacije o kolegiju, čitajte obavijesti, a na svakoj stranici kolegija imate i poveznicu prema e-učenje stranici kolegija (ako se koristi). Pretplatite se i na Oglasnu ploču FET-a pa s jednog mjesta (intraneta) pratite sve obavijesti!

Popis obavijesti