Rezultati pisanog dijela ispita iz kolegija Organizacija, kao i termin usmenog dijela, objavljeni su na stranicama e-učenja kolegija.

Roberta Kontošić Pamić

 

Popis obavijesti