Upućuju se studenti koji su pristupili pisanom ispitu iz kolegija Monetarna ekonomija dana 4.9.2018. godine te ostvarili pozitivnu ocjenu, a nisu upisali ocjenu u indeks, da se žurno jave nositeljima kolegija.

Popis obavijesti