OGLASNA PLOČA FET-A:

Rezultati ispita objavljeni su na stranici e-učenja.

Studenti koji ne mogu pristupiti kolegiju putem e-učenja neka se za rezultate jave na agalant@unipu.hr

Popis obavijesti